Jak to jest z plikami PDF

Przenośny format dokumentów PDF to branżowy standard udostępniania i drukowania dokumentów. Każdy dokument przekonwertowany lub zapisany jako PDF ma możliwość zapisania w określonym standardzie. W jakim standardzie zapiszesz swój plik, będzie zależeć od celu, w jakim został utworzony. Jeśli zapiszesz jako niewłaściwy standard, możesz napotkać problemy podczas próby drukowania, udostępniania lub archiwizowania plików, teraz lub w przyszłości. Dlatego ważne jest zrozumienie standardów PDF i ich zastosowań Istnieje łącznie osiem standardów PDF; sześć to normy ISO, a dwa z innych organizacji.
Oto sześć rodzajów standardów PDF od ISO ISO oznacza Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, która wydaje certyfikaty dla produktów spełniających ich standardy w wielu branżach, w tym dokumenty PDF.

Wyznaczają standardy, oparte na rygorystycznym procesie certyfikacji, aby zapewnić jakość, niezawodność i uniwersalność. Każdy standard PDF od ISO ma gwarantowaną jakość, która została oparta na określonym zestawie potrzeb.
Tak więc, jakiego standardu użyjesz, będzie zależeć od potrzeb i oczekiwań związanych z dokumentem – w jaki sposób Twój plik PDF będzie przechowywany, przeglądany, udostępniany, drukowany itp. Rodzaje standardów PDF Ogólny standard PDF – jest wystarczający do użytku w biurze, udostępniania i przeglądania online oraz do dokumentów o niskiej jakości.
PDF/A — ten standard został opracowany do długoterminowego przechowywania plików, powszechnie używany przez archiwistów, menedżerów dokumentacji i menedżerów ds. zgodności. Ma ograniczony zestaw funkcji, w tym JavaScript, treści audio i wideo oraz szyfrowanie, ponieważ mogą one uniemożliwić użytkownikom dokładne otwieranie i oglądanie tych plików w przyszłości.
PDF/E – Z tego standardu będą korzystać najczęściej architekci, inżynierowie, specjaliści budowlani i zespoły produkcyjne. Według Planet PDF „Standard ten miał na celu rozwiązanie kluczowych problemów w obszarach rysunków wielkoformatowych, multimediów, pól formularzy i zarządzania prawami – żeby wymienić tylko kilka – które mogą uniemożliwić społeczności inżynierskiej przyjęcie formatu PDF w swoich pracach”.
PDF/X – ten standard najlepiej odpowiada profesjonalistom zajmującym się drukiem, projektantom graficznym i kreatywnym profesjonalistom korzystających z oprogramowania graficznego. Korzystając z tego standardu, można oczekiwać wysokiej jakości dokumentów o profesjonalnej jakości. Ten standard PDF zapewni, że dokumenty będą gotowe do druku poprzez prawidłowe osadzanie czcionek, obrazów, profili kolorów i nie tylko, jednym słowem jest to gotowe narzędzie na drodze do profesjonalnego drukowania.
PDF/UA – ten standard zwiększa czytelność dla osób niepełnosprawnych, menedżerów IT w przedsiębiorstwach rządowych lub komercyjnych oraz menedżerów ds. zgodności. UA oznacza dostęp uniwersalny; ten standard będzie współpracował z technologią wspomagającą, która pomaga użytkownikom w czytaniu i nawigacji.
PDF/VT – profesjonaliści zajmujący się drukiem będą również używać tego standardu w jedynie przypadku dokumentów. Standard ten opiera się na komponentach standardu PDF/X, co pozwala na zachowaniu niektórych funkcji, takich jak profile kolorów, warstwy i przezroczystość. Największym dodatkiem jest możliwość dostosowania danych w tych plikach, takich jak wyciągi bankowe, faktury biznesowe czy spersonalizowane materiały marketingowe.
Dwa rodzaje standardów PDF z innych organizacji Dodatkowe organizacje przyjęły standardy dla swoich specyficznych potrzeb w zakresie dokumentów.
PAdES – Standaryzuje bezpieczne transakcje elektroniczne, które są zgodne z prawodawstwem europejskim. Ten standard został ustanowiony dla podpisów cyfrowych PDF w UE.
PDF Healthcare – zgodnie z Acrobat , ten standard „Zawiera najlepsze praktyki i wytyczne dotyczące wdrażania w celu ułatwienia przechwytywania, wymiany, przechowywania i ochrony informacji medycznych. Przestrzeganie tych wytycznych zapewnia bezpieczniejszy elektroniczny pojemnik, który może przechowywać i przesyłać informacje o stanie zdrowia, w tym dokumenty osobiste, dane XML, obrazy i dane DICOM, notatki kliniczne, raporty laboratoryjne, formularze elektroniczne, zeskanowane obrazy, fotografie, cyfrowe zdjęcia rentgenowskie i EKG”.
Znajomość opcji PDF zoptymalizuje jakość dokumentu, jeśli masz określone cele przeglądania, udostępniania, drukowania lub archiwizacji dokumentów. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat drukowania wysokiej jakości plików PDF (PDF/X), zajrzyj do naszego artykułu o ustawieniach plików PDF do druku wysokiej jakości (wkrótce).

Shopping Cart