Zamówienia

SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA DRUK I OPRAWĘ

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. Nasza drukarnia przyjmuje zamówienia na druk i oprawę złożone osobiście w siedzibie drukarni w Piasecznie przy ul Okulickiego 7/9, lub w Warszawie w naszym oddziale przy ul. Puławskiej 41
 2. Zamówienie można przesłać e-mailem na jeden z naszych adresów (dostępne w zakładce KONTAKT)
 3. Zamówienia na druk i oprawę można przesłać faksem na numer (22) 233 13 39
 4. Zamówienie na druk i oprawę najlepiej składać na jednym z naszych formularzu. Poniżej dostępne formularze:
FORMULARZE DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 1. Aktywny formularz elektroniczny do wypełniania online (polecamy tę formę) Przejdź 
 2. Formularze Umowy/Zamówienia dla podmiotów będących Przedsiębiorcami
  A) w formacie Word 2003 (plik.doc) Pobierz 
  B) w formacie PDF Pobierz 
FORMULARZE DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Formularze Umowy/Zamówienia dla podmiotów będących Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego są dostępne:
  A) w formacie Word 2003 (plik.doc) Pobierz 
  B) w formacie PDF Pobierz 
FAKTURA VAT
 1. Klienci drukarni i introligatorni MATRIX jeżeli są uprawnieni do otrzymywania faktur VAT powinni złożyć oświadczenie VAT na formularzu VAT. Oświadczenie VAT dla klientów drukarni i introligatorni MATRIX jest do pobrania tutaj
  A) w formacie Word 2003 (plik.doc) Pobierz
  B) w formacie PDF Pobierz
 2. Oświadczenie po wypełnieniu powinno zostać przesłane za pośrednictwem poczty, lub dostarczone osobiście.
ODROCZENIE PŁATNOŚCI
 1. Drukarnia i introligatornia MATRIX daje możliwość odroczenia płatności na wykonywany druk i oprawę, przy czym okres odroczenia w każdym przypadku jest ustalany indywidualnie.
 2. Aby uzyskać odroczoną płatność za usługę druku i usługi introligatorskie klient składa wniosek o odroczenie płatności Pobierz
 3. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać dostarczony do drukarni.
Drukarnia - Introligatornia MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Shopping Cart