Nota prawna

NOTA PRAWNA DRUKARNI – INTROLIGATORNI MATRIX

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejsza NOTA PRAWNA dotyczy domeny internetowej drukarnia-matrix.pl. Ilekroć będzie mowa o STRONIE INTERNETOWEJ, STRONIE, SERWISIE, lub SERWISIE INTERNETOWYM dotyczyć to będzie domeny drukarnia-matrix.pl
 2. Określenie Użytkownik oznacza osobę przeglądającą lub czytającą Serwis Internetowy o którym jest mowa w § 1. pkt.1
 3. Wszystkie nazwy własne, marki oraz znaki towarowe użyte na tej stronie są prawną własnością ich posiadaczy. Nazwy własne, marki oraz znaki towarowe użyte na tej stronie zostały umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
§ 2. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa do niniejszego Serwisu są zastrzeżone. Prawa do powielania, używania oraz publikacji treści zawartych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. ( Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 2. Kopiowanie, drukowanie materiałów zawartych w Serwisie Internetowym może odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych.
 3. Zabronione jest kopiowanie w celach komercyjnych Serwisu w całości lub w jego części, jego transmitowanie w formie elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób. Żadna część tego Serwisu Internetowego nie może być modyfikowana, linkowana lub wykorzystana w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Drukarni MATRIX.
§ 3. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. Drukarnia Matrix dołożyła wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w tym Serwisie Internetowym były prawdziwe, rzetelne, sprawdzone oraz aktualne.
 2. Drukarnia Matrix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub braki zawarte w informacjach Serwisu Internetowego oraz błędy wynikające z ich nieaktualności.
 3. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji zawartych w Serwisie ponosi Użytkownik.
 4. Matrix pragnie poinformować, że znajdujące się w Serwisie Internetowym informacje nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 5. Wszelka korespondencja przesyłana drogą elektroniczną w tym wyceny, kalkulacje oraz inne informacje nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do podjęcia negocjacji i zawarcia umowy. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich wyżej wymienionych zasad.
§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Drukarnia MATRIX zastrzega sobie prawo wprowadzanie zmian w Serwisie, przy czym zmiany te mogą dotyczyć również zawartej w nim treści.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza akceptację przez Użytkownika wszystkich wyżej wymienionych zasad.
Drukarnia – Introligatornia MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
MATRIX-DRUK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
Shopping Cart