Konsumenci – ważne

INFORMACJE DLA KLIENTOW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Ważne informacje dla konsumentów

W związku ze zmianą przepisów prawa, polegających na wprowadzenie w dniu 25-12-2014 r. nowych przepisów O Prawach Konsumenta Drukarnia – Introligatornia MATRIX mając na względzie dobro Klientów będących jednocześnie Konsumentami opracowała dodatkową podstronnę dla swojego serwisu internetowego. Dostęp do tej podstrony jest możliwy aż z trzech poziomów:

  • Z poziomu Menu Głównego (zlokalizowanego na każdej podstronie serwisu) –> Pomocne Klientowi –> Konsumenci –> Ważne Informacje
  • Z poziomu kolumny Informacje (zlokalizowanej na każdej podstronie serwisu) –> Konsumenci
  • Z linku znajdującego się w górnej belce serwisu (tak zwane top menu), a zlokalizowanego na każdej podstronie serwisu –> KONSUMENCI – Ważne Sprawy

Celem wprowadzenia specjalnej podstrony jest ułatwienie Klientom będącymi jednocześnie Konsumentami dostępu do informacji i niezbędnych dokumentów, oraz zgromadzenie wszystkich informacji w jednym konkretnym miejscu.

Korzystanie z serwisu oraz podstrony, jak też pobieranie znajdujących się na niej dokumentów jest bezpłatne.

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.


Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Drukarnię za pomocą poczty elektronicznej przesyłając oświadczenie email-em na adres: biuro, lub w formie pisemnej np. listownie na adres: MATRIX Agnieszka Patrycy ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno. W celu złożenia takiego oświadczenia Klient może skorzystać z gotowego formularza oświadczenia, co jednak nie jest obowiązkowe.

Wyjątki:

Zgodnie z Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827). Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w odniesieniu do umów: w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


Zgodnie z postanowieniami § 1 pkt 4 regulaminu, Drukarnia MATRIX wykonuje wyłącznie usługi o indywidualnych właściwościach określonych w zamówieniu przez Konsumenta (Usługi Personalizowane) dlatego na podstawie Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Jakość wykonywanych usług

Drukarnia – Introligatornia MATRIX zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi wykonanego produktu końcowego bez wad, tym samym Drukarnia – Introligatornia MATRIX zapewnieni wysoką jakości druku, na podstawie dostarczonych przez Klienta materiałów do druku uwzględniając parametry techniczne określone w normie ISO 12647-2 i normie ISO12647-7, oraz w „Specyfikacji Technicznej” Drukarni MATRIX.

Reklamacje:

Reklamacje dotyczące jakości druku lub wykończenia należy składać w formie pisemnej na adres siedziby Drukarni MATRIX, lub w formie elektronicznej na nasz adres mailowy: reklamacja Pozostałe warunki składania reklamacji dostępne są w naszym regulaminie.

Informacje i dokumenty dla Konsumentów

Ważne dokumenty obowiązujące w Drukarni – Introligatorni MATRIX – Linki:


Dokumenty w pdf do pobrania:

  • Regulamin obowiązujący do 14-10-2017 Pobierz 
  • Regulamin obowiązujący od 01-10 do 24-12-2014 Pobierz 
  • Regulamin obowiązuje do 30-09-2014 Pobierz 
  • Normy jakościowe i technologiczne Pobierz 
  • Polityka prywatności Pobierz 
  • Wzór formularza odstąpienia od umowy Pobierz 
  • Wzór formularza reklamacji Pobierz 

Nasze dane rejestrowe:

MATRIX Agnieszka Patrycy, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, NIP 5211012089, Regon 010851629, wpis do EDG pod nr 36888 przez Prezydenta m.st Warszawy

MATRIX-DRUK Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, KRS 0000679073, NIP 1231354069, Regon 367333384

Nasze dane kontaktowe:

Siedziba firmy i Drukarnia offsetowa

adres korespondencyjny: ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, email:  biuro, telefon: 22 750 21 17, (opłata jak za standardowe połączenie – według cennika właściwego operatora)                               

Drukarnia Cyfrowa

adres korespondencyjny: ul. Puławska 41, 02-508 Warszawa, email: matrix , telefon: 22 849 68 73, (opłata jak za standardowe połączenie – według cennika właściwego operatora)

  

 

Shopping Cart