Przygotowanie plików do druku

Właściwe przygotowanie plików do druku jest ważnym czynnikiem

Udostępniamy artykuł w którym omówimy jak prawidłowo przygotować pliki do druku. Właściwe przygotowane pliki do druku nie wymagają wprowadzania poprawek przez co czas potrzebny na realizacje zlecenia nie ulega wydłużeniu.

Formaty zapisu pracy

 • DRUK CYFROWY – praca powinna być zapisana w formacie: Adobe PDF, EPS, TIFF, JPG.
 • DRUK OFFSETOWY – praca powinna być zapisana w formacie: Adobe PDF, EPS
 • optymalna rozdzielczość zapisanej pracy to 300 dpi
 • praca nie może być poddana kompresji, a więc musi być nieskompresowana
 • praca powinna zostać zapisana w formacie 1:1

Sposób zapisu pracy

 • DRUK CYFROWY – praca powinna być zapisana jako praca kompozytowa (nie rozseparowana)
 • DRUK OFFSETOWY – praca powinna być zapisana jako praca kompozytowa lub rozseparowana – nasza drukarnia preferuje zapis kompozytowy

Kolorystyka pracy czyli obszary barwne

 • DRUK CYFROWY – elementy kolorowe ( teksty, grafika ) powinny zostać zdefiniowane w obszarze barwnym CMYK
 • DRUK OFFSETOWY – elementy kolorowe ( teksty, grafika ) powinny zostać zdefiniowane w obszarze barwnym CMYK bez osadzania dodatkowych profili
 • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, dla papierów niepowlekanych nie może przekraczać: 280%
 • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, dla papierów powlekanych spełniających wytyczne normy ISO 12647-2 nie może przekraczać: 320%
 • suma pokrycia farb, tzw. Total Ink, dla papierów powlekanych nie spełniających wytycznych normy ISO 12647-2 nie może przekraczać: 300%
 • aby uzyskać głęboką czerń, kolor czarny powinien mieć następujące składowe: C:40 M:30 Y:30 K:100

W przypadku użycia kolorów z palety RGB (zarówno w druku cyfrowym jak i offsetowym) zostaną one zamienione na kolory z palety CMYK, co wiąże się z pogorszeniem jakości. Kolory PANTONE (przy druku cyfrowym) zostaną zamienione na najbliższy kolor z palety CMYK. Jeżeli w pracy został użyty do druku inny kolor niż z obszaru barwnego CMYK na przykład Pantone należy zapisać go w osobnym pliku i oznaczyć „spot” według poniższego schematu.

rodzaj_nazwa _xxx_str_pop_spot_ver.ext

Gdzie:

 • rodzaj  –  np.: folder, książka, plakat
 • nazwa –  tytuł pozycji np.: folder_nazwawłasna, plakat_nazwawłasna
 • xxx – rodzaj pliku np.: okładka, wnętrze, obwoluta
 • str –  strony zawarte w pliku np. str_17_do_64  lub str17_do_64
 • pop –  wersja poprawki np.: pop1, pop2 itd.
 • spot – należy użyć jeżeli w pliku zastosowano kolory dodatkowe  inne niż CMYK
 • ver – mutacja pliku, np.: jeżeli dana praca ma kilka wersji językowych – pl, en, de
 • ext – rozszerzenie pliku np. pdf, ps

Czcionki i teksty

 • teksty muszą być zamienione na krzywe ( jest to przez nas preferowane ), lub do pliku PostScript lub PDF muszą zostać dołączone czcionki
 • czarne teksty, powinny mieć włączoną opcję nadruku (Overprint)
 • minimalny stopień pisma dla krojów jednoelementowych wynosi 6 pkt, a dla krojów dwuelementowych 7 pkt
 • minimalny stopień pisma dla krojów jednoelementowych, albo drukowanych w kontrze wynosi 8 pkt, a dla krojów dwuelementowych 10 pkt

Uszlachetnianie prac po druku:

 • jeżeli praca po druku ma być uszlachetniana lakierem wybiórczym UV to siatka lakieru wybiórczego powinna być dostarczona w osobny pliku w kolorze 100 % Black lub spot. Plik najlepiej nazwać „lakier”
 • jeżeli po druku praca ma być sztancowana to obrys wykrojnika powinien być dostarczony w osobnym pliku w kolorze 100 % Black lub spot. Plik najlepiej nazwać „wykrojnik”
 • Przy złoceniu, lub tłoczeniu wgłębnym matryca musi zostać nałożona na obiekty tłoczone, lub złocone i być zdefiniowana jako grafika wektorowa. Powinna ona zostać nam dostarczona w osobny pliku w kolorze 100 % Black lub spot. Plik najlepiej nazwać „matryca”.

Przygotowywania do druku książek, czasopism i innych wielostronnicowych publikacji:

Pliki do druku publikacji powinny zawierać kolejne strony publikacji wraz z wakatami.


Do materiałów przeznaczonych do druku należy załączyć plik tekstowy z informacjami:
 • numery stron wakatowych (jeżeli strony wakatowe nie są umieszczone w plikach)
 • rozmiar strony netto, margines górny oraz grzbietowy
 • dodatkowe uwagi dotyczące montażu i druku publikacji

Przygotowania okładek do publikacji:

 • w pliku do druku okładki trzeba połączyć strony zewnętrzne okładki (1 i 4 strona okładki) oraz grzbiet w jedną całość, okładka powinna zostać zapisana w osobnym pliku
 • jeżeli okładka będzie zadrukowana po stronie wewnętrznej (2 i 3 strona okładki) to strony wewnętrzne okładki, powinny być połączone (jak wyżej). Między 2 i 3 stroną okładki należy zachować niezadrukowany odstęp o szerokości grzbietu plus po 4 mm z każdej strony grzbietu (na klejenie boczne) – ilustruje to poniższy rysunek
alt przygotowanie do druku drukarnia matrix

Elementy graficzne

Jeżeli grafika, zdjęcia lub inne elementy pracy są spadowe, ( w gotowej pracy będą równo z krawędzią kartki ), to format netto ( po obcięciu ) musi być powiększony o 3 mm z każdej strony, a w przypadku teczek i katalogów 5 mm. Tekst, grafika, zdjęcia powinny był odsunięte od krawędzi strony, czyli linii cięcia o minimum 3 mm. Unikniemy w ten sposób ryzyka cięcia po tekście. Ilustruje to poniższy rysunek, na którym kolorem czerwonym zostały zaznaczone linie cięcia, kolorem żółtym format pracy brutto. a więc po dodaniu spadów z każdej stronu, zaś biała przerywana linia wyznacza bezpieczny obszar oddalony od linii cięcia o minimum 3 mm.

alt przygotowanie plików do druku

W pracy powinny być zaznaczone linie cięcia, gięcia, łamani, perforacji. Grubość linii powinna wynosić 0,25 pkt. Linie cięcia, gięcia, łamani, perforacji, znaczniki formatu, oraz inne techniczne elementy drukarskie muszą być umieszczone poza formatem pracy netto.

Grubość linii nadawana obiektom (grafika, tekst) nie powinna być mniejsza niż 0,10 mm. Dla przykładu program Corel Draw domyślnie nadaję grubość linii 0,076 mm.

Podczas projektowania książek należy pamiętać o kilku ważnych aspektach

 • przy oprawie klejonej ( miękkiej ) strona 2 i 3 okładki oraz pierwsza strona z pierwszej legi, oraz ostatnia strona ostatniej legi będą miały zaklejone po 5 mm od strony grzbietu (klejenie boczne ), zmniejszy to efektywny format rozkładówek. Jeżeli tego nie skorygujemy to pojawia się efekt „wycięcia” fragmentu obrazu poprzez jego zaklejenie.
 • przy oprawie klejonej ( miękkiej ) efektywny format strony ulega zmniejszeniu ze względu na niepełne otwarcie książki. Dlatego odległość tekstu i innych elementów graficznych od grzbietu powinna wynosić minimum 12 mm.
 • przy oprawie zeszytowej występuje zjawisko tzw. “wypychania składek”. Dzieje się tak ponieważ wewnętrzne składki są odsuwane od grzbietu o wartości zależne od grubości legi, gramatury papieru, położenia składki ( jej numeru ). Zjawisko to zmniejsza efektywną szerokość strony co powoduje przesunięcie zawartości kolumny ( tekstu, grafiki, zdjęć ) w publikacji, może to prowadzić do obcięcia fragmentów tekstu, grafiki, zdjęć, usytuowanych przy linii cięcia bocznego, inaczej w “żłóbku”. Więcej informacji na temat zjawiska wypychania składek jest dostępna jest tutaj 

W tabeli poniżej podajemy przybliżone wartości odsunięcia dla legi 16 – stk-i dla papierów o różnej gramaturze. Dokładniejszych wyliczeń wielkości wypychania składek można dokonać na naszym kalkulatorze dostępnym tutaj

NUMER SKŁADKI54 g/m260 g/m270 g/m280 g/m290 g/m2
1—-—-—-—–—-
20,35 mm0,50 mm1,00 mm1,00 mm1,00 mm
30,60 mm1,00 mm1,50 mm1,50 mm1,50 mm
41,00 mm1,50 mm2,00 mm2,00 mm2,00 mm
51,50 mm2,00 mm2,50 mm2,75 mm2,75 mm
62,00 mm2,50 mm3,50 mm3,50 mm3,50 mm
72,45 mm3,00 mm3,75 mm3,75 mm4,00 mm
82,95 mm3,50 mm4,00 mm4,25 mm4,50 mm
93,45 mm4,00 mm5,00 mm5,00 mm5,50 mm
103,95 mm4,50 mm5,50 mm5,50 mm6,50 mm
Shopping Cart