SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTU – OPRACOWANIE PUBLIKACJI

Drukarnia MATRIX oferuje usługę profesjonalnego opracowania materiałów reklamowych i publikacji jak: katalogi. książki, foldery. Wykonujemy projekty, skład, grafikę.

Drukarnia MATRIX oferuje usługę profesjonalnego opracowania materiałów reklamowych i publikacji jak: katalogi. książki, foldery. Wykonujemy projekty, skład, grafikę.

Skład tekstu jest pojęciem z zakresu zecerstwa z czasów kiedy dominującą techniką druku była typografia i kiedy tekst był składany z pojedynczych najczęściej ołowianych czcionek, lub z wierszy wykonanych na linotypie. Obecnie w dobie komputerów skład tekstu wykonywany jest właśnie na tych urządzeniach przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

Skład tekstu, książki, katalogi, foldery, albumy, instrukcje, inne

Określenie łamanie tekstu pochodzi z czasów typografii. W owych czasach proces łamania polegał na ułożeniu szpalty tekstu w łamy na kolumnie. W obecnych czasach łamanie tekstu jest wykonywane na komputerach przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania.

Proces składu tekstu jak i proces łamania tekstu obecnie jest określany mianem DTP co jest skrótem od angielskiego Desktop Publishing, a w tłumaczeniu na język polski oznacza: publikowanie zza biurka.

W procesie Prepress bardzo ważny czynnikiem jest prawidłowy skład publikacji gdyż od tego jak zostanie wykonany skład będzie zależał wygląd publikacji. Skład nie polega tylko na ustalenie wysokości kolumn, szerokości marginesów, paginacji itp. Skład publikacji to również odpowiednie wymierzenie i oznaczenie spadów oraz linii cięcia do formatu netto. Prawidłowe wykonanie powyższych czynności da nam pewność, że w procesie oprawy nie zostaną obcięte paginy albo tekst lub grafika.

Ale to nie wszystko skład to również, a może przede wszystkim praca nad lauout-em czyli układem strony. Dobór układu strony jest ważnym czynnikiem w procesie składu. Jeżeli zadbamy o oryginalny, przejrzysty układ strony, możliwie najbardziej estetycznie rozmieszczeniem tekstu to publikacja zyska na estetyce i wartości.

Popularne biurowe edytory tekstu jak choćby MS Word, Open Office itp. Nie są profesjonalnymi narzędziami jakie możemy wykorzystać do składu skomplikowanych wielostronicowych publikacji. W naszej drukarni używamy oprogramowania firmy Adobe (Adobe jest zastrzeżonym znakiem towarowym). Do składu i łamania tekstu wykorzystujemy oprogramowanie Adobe InDesing oraz QuarkXpress.

Shopping Cart