RYCOWANIE

Jedną z usług oferowanych w naszej drukarni i introligatorni jest rycowanie. Rycowanie wykonujemy z najwyższą starannością zawsze sprawnie i precyzyjnie.

Rycowanie jest to proces introligatorski polegający na nacinaniu materiałów samoprzylepnych jak folie samoprzylepne i papiery samoprzylepne w taki sposób, aby przecięciu uległa jedynie wierzchnia warstwa, zaś podłoże nie zostało przecięte. Rycowanie ma za zadanie oprócz podzielenia arkusza z nalepkami na właściwe użytki również ułatwienie odrywania nalepek często o niewielkich rozmiarach. Rycowanie jest tanim procesem introligatorskim ponieważ w tym procesie wykorzystywane są okrągłe noże których jednocześnie możemy użyć kilka np.: 8.

Kategoria:

Rycowanie wykonujemy bardzo precyzyjnie

Jeżeli zachodzi konieczność aby naklejka miała dowolne kształty np.: koło,  to rycowanie wykonywane jest w introligatorskim procesie sztancowania na maszynie typu sztanctygiel. W tym procesie folia samoprzylepna lub papier samoprzylepny nacinany jest przy pomocy noży w wykrojniku.

Czasami zachodzi konieczność odwrotnego działania w procesie rycowania, a więc przecięcia dolnej warstwy, czyli nośnika do którego jest przyklejona folia samoprzylepna, lub papier samoprzylepny. Taki proces stosuje się, gdy do wykrawania nalepek została użyta przeciskarka, wówczas zarówno warstwa folii czy papieru samoprzylepnego jest przecinana razem z podłożem. Taki stan rzeczy powoduje, że trudno jest rozdzielić obie warstwy. Dlatego aby ułatwić rozdzielenie warstwę  podłoża od warstwy folii lub papieru samoprzylepnego stosuje się proces rycowania właśnie podłoża.  Podłoże zostaje podzielone jakby na dwie części przez co po lekkim zgięciu nalepki łatwo możemy pozbawić ją warstwy podłoża.

W naszej drukarni i introligatorni rycowanie wykonujemy na rycówce która może zostać wyposażona w wiele noży krążkowych. Liczba użytych noży uzależniona jest od wielkości nalepki.

Po zamianie noży w rycówce na noże o nieciągłym ostrzu rycówka staje się perforówką. Więcej na temat perforowania można przeczytać tutaj Więcej 

Shopping Cart